Raguner.com: Sekretess

Sekretesspolicy

Som användare av vår webbplats får du i denna integritetspolicy all nödvändig information om hur, i vilken utsträckning och för vilket ändamål vi eller tredje part samlar in och använder data från dig. Samlingen och användningen av dina data är strikt i överensstämmelse med bestämmelserna i Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG). Vi är särskilt engagerade i sekretessen för din personliga information och arbetar därför strängt inom de gränser som lagen föreskriver. Samlingen av dessa personuppgifter sker frivilligt, om det är möjligt för oss. Vi vidarebefordrar endast denna information till tredje part med ditt uttryckliga samtycke. Vi säkerställer hög säkerhet för särskilt konfidentiella uppgifter som betalningstransaktioner eller för dina önskemål till oss genom att använda SSL-kryptering. Men vi vill inte missa chansen att påpeka de allmänna farorna med internetanvändning som vi inte har någon påverkan på. Särskilt i e-posttrafik är dina data inte säkra utan ytterligare försiktighetsåtgärder och kan registreras av tredje part.

Information, radering, blockering

När som helst får du gratis information om de personuppgifter vi håller om dig samt ursprung, mottagare och syftet med datainsamlingen och behandlingen. Dessutom har du rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dina data. Detta gäller inte för data som lagras på grund av lagaregler eller som krävs för att verksamheten ska fungera korrekt. För att ett datalås kan uppnås när som helst, data för kontrolländamål i en låsfil som hålls. Om data inte registreras med en laglig arkiveringskrav, tar vi bort dina uppgifter på din förfrågan. Om arkiveringskravet träder i kraft kommer vi att blockera dina uppgifter. För alla frågor och oro rörande korrigering, blockering eller radering av personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig under kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy eller till adressen som anges i avtryck.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Dessa små textfiler lagras på vår dator från vår server. De stöder presentationen av vår hemsida och hjälper dig att navigera på vår hemsida. Cookies samlar in data om din IP-adress, webbläsare, operativsystem och internetanslutning. Vi associerar inte denna information med personuppgifter och delar inte den med tredje part. Under inga omständigheter används cookies av oss för att få skadliga program eller spionprogram på din dator. Du kan också använda vår hemsida utan att använda cookies, vilket kan resultera i begränsad representation och funktionalitet i vårt erbjudande. Om du vill inaktivera cookies kan du göra det genom speciella inställningar för din webbläsare. Använd hjälpfunktionen för att göra lämpliga ändringar. Du kan hantera webbannonskakor genom följande länkar http://www.aboutads.info/choices för USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices för Europa

Tillhandahållande av betalda tjänster

Om du vill använda de tjänster och tjänster som erbjuds på vår webbplats kan vi behöva samla in ytterligare information från dig för fakturering och säkerhet. Det handlar vanligtvis om ditt namn, en giltig e-postadress och, om nödvändigt, din adress och telefonnummer samt mer information beroende på det enskilda fallet. Det kan också handla om innehåll som tillåter oss att verifiera den information som tillhandahålls, till exempel ditt ägande av den angivna e-postadressen. Vi måste av juridiska skäl säkerställa att du verkligen vill få de erbjudna tjänsterna och att vi faktiskt kan fakturera dig för tjänsten. Vi arbetar med betaltransaktioner för att säkra din data med krypteringsstandarden SSL, som kan identifieras av webbläsarens linje "https: //".

Samla åtkomstdata

Leverans och presentation av innehåll via vår hemsida kräver tekniskt insamling av viss data. Med din tillgång till vår hemsida registreras dessa så kallade serverloggfiler av oss eller leverantören av webbutrymmet. Dessa loggfiler tillåter inte någon slutsats om dig och din person. Den relevanta informationen består av webbplatsens namn, filen, det aktuella datumet, mängden data, webbläsaren och dess version, operativsystemet som används, domännamnet på din internetleverantör, referensadressen som sidan från som du har bytt till vår webbplats, liksom motsvarande IP-adress. Vi använder dessa data för presentation och leverans av vårt innehåll såväl som för statistiska ändamål. Informationen stöder tillhandahållandet och ständigt förbättring av vårt erbjudande. Vi förbehåller oss också rätten att kontrollera de uppgifter som nämns retroaktivt om misstanke om olaglig användning av vårt erbjudande existerar.

Tredje parts innehåll och tjänster

Erbjudandet på vår hemsida kan också innehålla innehåll, tjänster och tjänster från andra leverantörer som kompletterar vårt erbjudande. Exempel på sådana erbjudanden är kartor från Google Maps, YouTube-videor eller grafiska representationer från tredje part. Att ringa dessa tjänster från tredje part kräver regelbundet överföring av din IP-adress. Detta gör det möjligt för dessa leverantörer att använda sin användar-IP-adress och också för att spara den. Vi gör allt för att bara omfatta de tredje parter som använder IP-adresser enbart för att leverera innehållet. Vi har dock ingen inverkan på vilken tredjepartsleverantör som kan lagra IP-adressen. Denna lagring kan användas för statistiska ändamål, till exempel. Skulle vi bli medvetna om lagringsoperationer från tredje part, meddelar vi omedelbart våra användare om detta. Observera i detta sammanhang också de särskilda dataskyddsutlåtandena för enskilda leverantörer av tredje part och tjänsteleverantörer vars tjänster vi använder på vår hemsida. De finns även i denna sekretesspolicy.

Nyhetsbrev

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att besöka vår hemsida. Vi behöver din e-postadress för detta. Dessutom måste vi verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och önskar erhålla nyhetsbrevet i enlighet med gällande lagaregler. Vi samlar därför information som gör en sådan granskning möjlig. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang tjänar till att skicka och ta emot nyhetsbrevet. De har ett annat syfte och kommer inte att delas med tredje part. Förutom de uppgifter som krävs för att skicka ut nyhetsbrevet kommer inga ytterligare uppgifter att hämtas från vår webbplats. Eftersom sändningen och mottagandet av nyhetsbrevet beror på ditt samtycke, kan du återkalla detta samtycke till insamling och lagring av dina uppgifter när som helst utan att ange skäl. Använd "unsubscribe link" som anges i nyhetsbrevet.

Personlig information

Vi samlar in personuppgifter i samband med dataundvikande och dataindustrin endast i den utsträckning och så länge som det är nödvändigt för användningen av vår webbplats eller föreskrivs av lagstiftaren. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och följer strikt gällande lagbestämmelser och denna integritetspolicy vid insamling och behandling av personuppgifter. Om syftet med datainsamlingen faller bort eller slutet av lagringsperioden har uppnåtts kommer de samlade uppgifterna att blockeras eller raderas. Regelbundet kan vår webbplats användas utan överföring av personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter - till exempel ditt namn, adress eller e-postadress - är denna datainsamling frivillig. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer denna information inte att lämnas ut till tredje part. Observera att data på Internet inte alltid överförs säkert. Särskilt i e-posttrafik kan inte skydd vid datautbyte garanteras.

Server loggfiler

Serverns loggar är anonymiserade data som samlas in när du öppnar vår webbplats. Denna information tillåter inte att några slutsatser dras personligen, men av tekniska skäl är det oumbärligt för leverans och presentation av vårt innehåll. Dessutom tjänar de vår statistik och den ständiga optimeringen av vårt innehåll. Typiska loggfiler är datum och tid för åtkomst, mängden data, webbläsaren som används för åtkomst och dess version, operativsystemet som används, domännamnet på den leverantör du har begärt, den sida från vilken du kom till vårt erbjudande ( hänvisnings). URL) och din IP-adress. Logfiler tillåter också en noggrann granskning vid misstänkt olaglig användning av vår hemsida.

SSL-kryptering

Vår webbplats använder SSL-kryptering när det gäller överföring av konfidentiellt eller personligt innehåll hos våra användare. Denna kryptering aktiveras, till exempel vid behandling av betalningstransaktioner och begäranden som du gör till oss via vår hemsida. Se till att SSL-krypteringen är aktiverad vid din sida när du utför aktiviteter. Användningen av kryptering är lätt att känna igen: Displayen i din webbläsare ändras från "http: //" till "https: //". SSL-krypterad data kan inte läsas av tredje part. Skicka din konfidentiella information endast med aktiverad SSL-kryptering och kontakta oss om du är osäker.

Motsägelse reklam e-post

Inom juridisk avgiftsplikt måste vi publicera vår kontaktinformation. Dessa används ibland av tredje part för att skicka oönskad annonsering och information. Vi protesterar härmed mot eventuell oönskad överföring av reklammaterial av något slag. Vi förbehåller oss också uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot oönskad och oönskad sändning av reklammaterial. Det gäller särskilt så kallade spam-e-postmeddelanden, skräppost och spamfax. Observera att obehörig överföring av reklammaterial kan påverka både antitrust-, civilrättsliga och straffrättsliga frågor. Särskilt spam e-post och spamfax kan leda till höga krav på skadestånd om de stör verksamheten genom att överfylla brevlådor eller faxmaskiner.

Krypterade betalningar

Vi säkrar dina uppgifter i betalningstransaktioner. Av säkerhetsskäl och för att skydda ditt konfidentiella och personliga innehåll använder vår webbplats därför SSL-kryptering för betalningsöverföringar. Du kan bestämma om SSL-kryptering är aktiverad eller inte. Du känner igen användningen av kryptering i adressfältet i webbläsaren. Endast när den vanliga visningen ändras från "http: //" till "https: //", krypteras dataöverföring. Browserlinjen "https: //" anger användningen av SSL-kryptering, betalningstransaktioner är nu krypterade. Aktivering av SSL-kryptering gör det omöjligt för tredje part att läsa din konfidentiella information. Överför därför endast dina data med aktiverad SSL-kryptering.

Facebook Plugin

Du hittar plugins av det sociala nätverket Facebook på vår hemsida. Dess leverantör är Facebook Inc. Den är baserad i USA, Kalifornien 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Facebook-logotypen eller "Like-Button" på vår webbplats markerar Facebook-plugin-program som är igenkännliga för dig. Notera också översikten över Facebook-plugins på http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker vår hemsida kopplar vi direkt till Facebook-servern via plugin. Därefter bytas du dit via din webbläsare. För Facebook betyder det att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Med ett klick på Facebook "Like-Button" länkar du innehållet på vår webbplats med din profil på Facebook. För Facebook kommer besöket på vår sida att tilldelas ditt användarkonto. Vi är inte medvetna om vilken typ av innehåll som överförs till Facebook och hur Facebook använder det. Få mer information om datainsamling och dataförbrukning i Facebook: s integritetspolicy, som finns på http://de-de.facebook.com/policy.php. Du kan förhindra uppdrag av ditt besök på vår webbplats med din Facebook-profil, Logga ut på ditt Facebook-konto på förhand.

Google AdWords

Vi använder Google AdWords, ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., på vår hemsida. Det använder också konverteringsspårning. Med det här verktyget sätter Google AdWords en cookie på din dator när du besöker vår webbplats via en Google-annons. Kakan är inte längre giltig efter 30 dagar. Det tjänar inte någon personlig spårbarhet. Om du besöker vår webbplats som användare och kakan fortfarande arbetar, kommer vi och Google att känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till vår webbplats. Varje Google AdWords-kund har tilldelats en annan cookie. Cookies kan således inte spåras via annonsörernas webbplatser. Konverteringsadressdata används för att generera omvandlingsstatistik för annonsörer. Vi som kund upplever det totala antalet användare som svarade på vår annons och omdirigerades sedan till en webbsida som taggades med en omvandlingsspårnings tagg. Vi får inte någon information i denna process som personligen kunde identifiera dig som användare. Om du avvisar spårningsprocessen kan cookien i Googles konverteringsspårning avaktiveras via din webbläsare. Om det behövs, använd webbläsarens hjälpfunktion för mer information. Mer information om Googles sekretesspolicy finns på http://www.google.com/policies/privacy/.

Använda Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. på vår hemsida. Det använder cookies. Dessa är textfiler som, genom att lagra på din dator, tillåter en analys av ditt användarbeteende angående vår webbplats. Kakorna genererar information som överförs till en Google-server. Dessa servrar är vanligtvis placerade i USA, men de är baserade på avtal att använda Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och förkorta din IP-adress innan den skickas till USA. Endast i undantagsfall kommer IP-adressen att förkortas efter överföring till USA. Google utvärderar informationen som tillhandahålls och tillhandahåller i detta sammanhang andra tjänster till våra webbplatsoperatörer. Den bestämda IP-adressen slås inte samman med andra Google-tjänster. Genom att ändra dina webbläsarinställningar kan du förhindra att cookies lagras på din dator. Detta kan emellertid vara associerat med visning och funktionella begränsningar när du använder vår webbplats. En webbläsare plugin förhindrar också insamling och användning av data som genereras av cookies. Du kan hämta det på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv  Läs mer om Googles och Google Analytics sekretesspolicy på: http://www.google.com/analytics/terms/en.html eller https://www.google.com/intl/sv/policies/.

Google Analytics Remarketing

Vi använder remarketingfunktionen hos Google Inc. på vår hemsida. Med den här funktionen presenterar vi tillsammans med Google anpassade och intressebaserade annonser till våra besökare. I så fall ställs cookies på datorn. Det här är textfiler som känner igen användare när de kommer åt sidor, vilket möjliggör intressebaserad annonsering över hela Google-nätverket. I det här sammanhanget nekar Google insamlingen av personuppgifter och hävdar att den inte ansluter till andra Google-tjänster. Du kan stoppa Googles remarketingfunktion genom att göra inställningar på http://www.google.com/settings/ads. Dessutom kan användningen av cookies avaktiveras via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp eller genom ändrade inställningar i din webbläsare. Om det behövs, använd hjälpfunktionen. Mer information om Googles remarketing och Googles allmänna sekretesspolicy finns på http://www.google.com/privacy/ads/.

Plugin för Google+

Vi använder Google+ funktioner på vår hemsida. Det sociala nätverket erbjuds av Google Inc., som är baserat i USA, CA 94043, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View. Med Google+ kan du publicera innehåll globalt med hjälp av knappen. Du kommer även att erbjudas personligt innehåll från Google och partnerleverantörer. Google lagrar ditt betyg (+1) om innehåll och information från webbplatser du klickat på +1. Din +1-värdering kan visas med ditt profilnamn och -foto i andra Google-tjänster. Google samlar alla dina 1+ aktiviteter. Denna samling är utformad för att optimera och personifiera Googles erbjudande till dig. För att använda Google+ plattformen, skapa en globalt synlig profil under ett namn du väljer. Det valda namnet gäller även de andra Googles tjänsterna. Om du känner till din e-postadress kommer du att kunna komma åt din profil på Google+. Google använder data som samlas i sin integritetspolicy, bland annat för att sammanställa statistik som sammanfattas eller delas med partnerföretag. Dataanvändning och sekretesspolicyinformation finns på http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Under länken hittar du också instruktioner för personuppgifter på Google+.

Instagram-plugin

Vi inkluderar även funktionerna för onlinetjänsten Instagram på vår hemsida. Leverantören av dessa funktioner är Instagram Inc. Den är belägen i USA, CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park. Instagram-knappen kan du besöka våra sidor som länkar till ditt Instagram-konto, om du är inloggad på Instagram. Instagram får information om ditt besök på vår hemsida och kan tilldela detta besök till din Instagram-profil. Vi är inte medvetna om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Instagram. Du kan hitta mer information om Instagram datainsamling och använda i Instagrams sekretesspolicy på http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter-plugin

Vi använder även funktionerna för microblogging-tjänsten Twitter på vår hemsida. Twitter-operatören är Twitter Inc. Det amerikanska företaget är baserat i USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Twitter-funktionen är "Tweet-funktionen". Om du använder dessa via vår hemsida kommer du att vara länkad till ditt Twitter-konto. Det kan komma till datautbyte med andra användare och att överföra data till Twitter. Vi är inte medvetna om innehållet i de uppgifter som skickas till Twitter, och vi är inte informerade om användningen. Ta reda på dessa frågor på http://twitter.com/privacy. Där hittar du den detaljerade sekretesspolicy för Twitter. Dessutom erbjuder plattformen dig möjlighet att konfigurera dina integritetsinställningar själv via http://twitter.com/account/settings.

Denna sekretesspolicy skapades av: www.datenschutzexperte.de

Skriv ut