Raguner.com: Prywatność

Polityka prywatności

Jako użytkownik naszej strony internetowej otrzymujesz w tej polityce prywatności wszystkie niezbędne informacje o tym, w jakim stopniu iw jakim celu my lub osoby trzecie zbieramy i wykorzystujemy dane od Ciebie. Gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych jest ściśle zgodne z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG). W szczególności angażujemy się w zachowanie poufności danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle w granicach określonych przez prawo. Gromadzenie tych danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, o ile jest to możliwe. Przekazujemy te dane innym podmiotom wyłącznie za wyraźną zgodą. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, takich jak transakcje płatnicze lub Twoje zapytania do nas za pomocą szyfrowania SSL. Nie chcemy jednak przegapić okazji, by wskazać ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. Szczególnie w przypadku ruchu e-mail Twoje dane nie są bezpieczne bez dodatkowych środków ostrożności i mogą być rejestrowane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie, blokowanie

W każdej chwili otrzymasz bezpłatne informacje o posiadanych przez nas danych osobowych, a także o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia i przetwarzania danych. Ponadto masz prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych przechowywanych na podstawie przepisów prawnych lub wymaganych do prawidłowego prowadzenia działalności. Aby blokada danych mogła zostać zrealizowana w dowolnym czasie, dane do celów kontrolnych w pliku blokady. Jeśli dane nie są rejestrowane przez prawne zobowiązanie do archiwizacji, usuwamy Twoje dane na Twoje żądanie. Jeśli obowiązek archiwizacji zacznie obowiązywać, zablokujemy Twoje dane. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących korekty, blokowania lub usuwania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych w ramach danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności lub na adres podany w odciskach.

Pliki cookie

Używamy plików cookie w naszej witrynie. Te małe pliki tekstowe są przechowywane na naszym komputerze z naszego serwera. Wspierają prezentację naszej strony internetowej i pomagają poruszać się po naszej stronie internetowej. Pliki cookie zbierają dane o Twoim adresie IP, przeglądarce, systemie operacyjnym i połączeniu z Internetem. Nie kojarzymy tych informacji z danymi osobowymi i nie udostępniamy ich osobom trzecim. W żadnym przypadku pliki cookie nie są używane przez nas w celu umieszczenia na komputerze złośliwych programów lub oprogramowania szpiegującego. Możesz również korzystać z naszej strony bez używania plików cookie, co może skutkować ograniczoną reprezentacją i funkcjonalnością naszej oferty. Jeśli chcesz dezaktywować pliki cookie, możesz to zrobić poprzez specjalne ustawienia przeglądarki. Użyj tej funkcji pomocy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Możesz zarządzać plikami cookie reklam online za pomocą następujących linków http://www.aboutads.info/choices dla amerykańskiego http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices dla Europy

Świadczenie usług płatnych

Jeśli chcesz korzystać z usług i usług oferowanych na naszej stronie internetowej, możemy potrzebować zebrać dodatkowe informacje w celu rozliczeń i zabezpieczeń. Dotyczy to zazwyczaj Twojego imienia i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail oraz, jeśli to konieczne, Twojego adresu i numeru telefonu, a także więcej informacji w zależności od indywidualnego przypadku. Może to dotyczyć również treści, która pozwala nam zweryfikować dostarczone informacje, takie jak własność podanego adresu e-mail. Musimy zapewnić, ze względów prawnych, że naprawdę chcesz otrzymywać oferowane usługi i że możemy prawidłowo wystawić Ci rachunek za usługę. Pracujemy w transakcjach płatniczych, aby zabezpieczyć dane za pomocą standardowego szyfrowania SSL, rozpoznawalnego przez linię przeglądarki "https: //".

Zbierz dane dostępu

Dostarczanie i prezentowanie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej technicznie wymaga zebrania określonych danych. Dzięki dostępowi do naszej witryny te tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dziennika nie pozwalają na żadne wnioski dotyczące Ciebie i Twojej osoby. Odpowiednie informacje to nazwa strony internetowej, plik, aktualna data, ilość danych, przeglądarka internetowa i jej wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy Internetu, adres URL strony odsyłającej jako strona z które przełączyłeś na naszą stronę, a także odpowiedni adres IP. Używamy tych danych do prezentacji i dostarczania naszych treści, jak również do celów statystycznych. Informacje wspierają dostarczanie i ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zastrzegamy sobie również prawo do retrospektywnego sprawdzenia wymienionych danych, jeśli istnieje podejrzenie o nielegalnym korzystaniu z naszej oferty.

Treści i usługi stron trzecich

Oferta na naszej stronie może również zawierać treści, usługi i usługi innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładami takich ofert są mapy z Map Google, filmy z YouTube lub graficzne reprezentacje stron trzecich. Regularne wywoływanie tych usług od stron trzecich wymaga transmisji Twojego adresu IP. Umożliwia to dostawcom korzystanie z adresu IP ich użytkowników, a także ich zapisywanie. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko te strony trzecie, które używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, który dostawca zewnętrzny może przechowywać adres IP. Ta pamięć może służyć na przykład do celów statystycznych. Gdybyśmy dowiedzieli się o operacjach składowania stron trzecich, natychmiast powiadomimy o tym naszych użytkowników. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na specjalne oświadczenia o ochronie danych dla poszczególnych dostawców zewnętrznych i dostawców usług, z których usług korzystamy na naszej stronie internetowej. Można je również znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter

Możesz zapisać się do naszego biuletynu odwiedzając naszą stronę internetową. Potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Ponadto musimy sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i chcesz otrzymywać biuletyn zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Zbieramy zatem informacje, które umożliwiają taką weryfikację. Dane zebrane w tym kontekście służą do wysyłania i odbierania biuletynu. Mają inny cel i nie będą udostępniane stronom trzecim. Oprócz informacji wymaganych do wysyłania biuletynu, żadne inne dane nie będą zbierane z naszej strony. Ponieważ wysyłanie i otrzymywanie biuletynu zależy od Twojej zgody, możesz odwołać zgodę na zbieranie i przechowywanie swoich danych w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Skorzystaj z linku "anuluj subskrypcję" dostępnego w biuletynie.

Dane osobowe

Zbieramy dane osobowe w kontekście unikania danych i ekonomii danych tylko w takim zakresie i zakresie, jaki jest konieczny do korzystania z naszej strony internetowej lub jest określony przez prawodawcę. Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów prawnych i niniejszej polityki prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli cel zbierania danych zostanie przerwany lub upłynie termin legalnego przechowywania, zebrane dane zostaną zablokowane lub usunięte. Regularnie nasza strona internetowa może być używana bez przesyłania danych osobowych. Gdy zbieramy dane osobowe - takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail - zbieranie danych jest dobrowolne. Bez Twojej wyraźnej zgody informacje te nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Należy pamiętać, że dane w Internecie nie zawsze są przesyłane w bezpieczny sposób. Szczególnie w przypadku ruchu e-mail nie można zagwarantować ochrony podczas wymiany danych.

Pliki dziennika serwera

Pliki dziennika serwera są anonimowymi danymi gromadzonymi podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Informacje te nie pozwalają osobiście wyciągać żadnych wniosków, ale ze względów technicznych są niezbędne do dostarczenia i prezentacji naszych treści. Ponadto służą one naszym statystykom i stałej optymalizacji naszych treści. Typowymi plikami dzienników są data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka używana do dostępu i jego wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny usługodawcy, o którą prosiłeś, strona, z której przyszedłeś do naszej oferty ( referrer). URL) i twój adres IP. Logfiles pozwala również na dokładne sprawdzenie w przypadku podejrzenia o nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej.

Szyfrowanie SSL

Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL, jeśli chodzi o przesyłanie poufnych lub osobistych treści naszych użytkowników. Szyfrowanie to jest aktywowane, na przykład, w przetwarzaniu transakcji płatniczych i żądań wysyłanych do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Upewnij się, że szyfrowanie SSL jest włączone po twojej stronie podczas wykonywania czynności. Użycie szyfrowania jest łatwe do rozpoznania: Wyświetlanie w linii przeglądarki zmienia się z "http: //" na "https: //". Dane zaszyfrowane SSL nie są odczytywane przez strony trzecie. Prześlij swoje poufne informacje tylko z włączonym szyfrowaniem SSL i skontaktuj się z nami w razie wątpliwości.

Sprzeczne reklamy e-maili

W ramach obowiązku nałożenia obowiązku prawnego musimy publikować nasze dane kontaktowe. Są one czasem wykorzystywane przez strony trzecie do wysyłania niechcianych reklam i informacji. Niniejszym sprzeciwiamy się wszelkim niezamówionym przekazom wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych. Zastrzegamy sobie również wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niepożądanemu i niezamówionemu wysyłaniu materiałów reklamowych. Dotyczy to w szczególności tak zwanych spamowych wiadomości e-mail, listów spamowych i spamu. Należy pamiętać, że nieautoryzowane przekazywanie materiałów reklamowych może mieć wpływ zarówno na kwestie antymonopolowe, cywilne, jak i karne. Szczególnie spamowe wiadomości e-mail i faksy spamowe mogą prowadzić do wysokich roszczeń odszkodowawczych, jeśli zakłócą działalność biznesową poprzez przepełnienie skrzynek pocztowych lub faksów.

Szyfrowane płatności

Zabezpieczamy twoje dane w transakcjach płatniczych. Dlatego ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony poufnych i osobistych treści nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL do przesyłania płatności. Możesz określić, czy szyfrowanie SSL jest włączone, czy nie. Rozpoznajesz użycie szyfrowania na pasku adresu przeglądarki. Tylko wtedy, gdy zwykłe wyświetlanie zmienia się z "http: //" na "https: //", transfer danych jest szyfrowany. Linia przeglądarki "https: //" wskazuje na użycie szyfrowania SSL, transakcje płatnicze są teraz szyfrowane. Włączenie szyfrowania SSL uniemożliwia osobom trzecim odczytanie poufnych informacji. Dlatego przenieś swoje dane tylko przy aktywnym szyfrowaniu SSL.

Wtyczka Facebook

Na naszej stronie znajdziesz wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Jej dostawcą jest Facebook Inc. Siedziba znajduje się w USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logo Facebooka lub "Like-Button" na naszej stronie oznaczają rozpoznawalne wtyczki Facebooka. Zanotuj także przegląd wtyczek Facebooka na http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Odwiedzając naszą stronę, łączymy się bezpośrednio z serwerem Facebooka za pomocą wtyczki. Następnie jesteś tam przełączany przez przeglądarkę. W przypadku Facebooka oznacza to, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Kliknięcie na "przycisk podobny do Facebooka" łączy zawartość naszej strony ze swoim profilem na Facebooku. W przypadku Facebooka wizyta na naszej stronie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika. Nie zdajemy sobie sprawy z charakteru treści przesyłanych do Facebooka i tego, jak Facebook je wykorzystuje. Uzyskaj więcej informacji na temat gromadzenia danych i wykorzystania danych w polityce prywatności Facebooka, którą można znaleźć na stronie http://de-de.facebook.com/policy.php. Możesz zapobiec przypisaniu swojej wizyty na naszej stronie za pomocą swojego profilu na Facebooku. Po prostu wyloguj się z konta na Facebooku.

Google AdWords

Korzystamy z Google AdWords, internetowego programu reklamowego od Google Inc., na naszej stronie internetowej. Korzysta również ze śledzenia konwersji. Za pomocą tego narzędzia Google AdWords ustawia plik cookie na komputerze podczas odwiedzania naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Plik cookie nie jest już ważny po 30 dniach. To nie służy żadnej osobistej identyfikowalności. Jeśli odwiedzasz naszą witrynę jako użytkownik, a plik cookie nadal działa, my i Google rozpoznajemy, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany do naszej witryny. Każdemu klientowi Google AdWords przypisuje się inny plik cookie. Pliki cookie nie są więc identyfikowalne na stronach internetowych reklamodawców. Dane cookie dotyczące konwersji są używane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców. Jako klient doświadczamy całkowitej liczby użytkowników, którzy zareagowali na naszą reklamę, a następnie przekierowywano ich na stronę internetową oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych informacji w tym procesie, które mogłyby osobiście zidentyfikować Cię jako użytkownika. Jeśli odrzucisz proces śledzenia, plik cookie śledzenia konwersji Google może zostać wyłączony przez twoją przeglądarkę internetową. Jeśli to konieczne, skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystanie z Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics analitycznej Google Inc. na naszej stronie internetowej. Korzysta z plików cookie. Są to pliki tekstowe, które przechowując na komputerze umożliwiają analizę zachowania użytkownika w odniesieniu do naszej witryny. Pliki cookie generują informacje przesyłane na serwer Google. Serwery te są zwykle zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, ale opierają się na umowach na korzystanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i skracają adres IP przed wysłaniem ich do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie skrócony po przesłaniu do USA. Google ocenia dostarczone informacje i zapewnia w tym kontekście inne usługi dla nas operatorów stron internetowych. Określony adres IP nie jest łączony z innymi usługami Google. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze. Jednak może to być związane z ograniczeniami wyświetlania i funkcjonalności podczas korzystania z naszej strony internetowej. Wtyczka przeglądarki zapobiega także gromadzeniu i wykorzystywaniu danych generowanych przez pliki cookie. Możesz pobrać go pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Dowiedz się więcej o polityce prywatności Google i Google Analytics na: http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/pl/policies/.

Remarketing Google Analytics

Korzystamy z funkcji remarketingowej Google Inc. na naszej stronie. Dzięki tej funkcji, wspólnie z Google, prezentujemy naszym użytkownikom spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy. W ten sposób pliki cookie są ustawiane na twoim komputerze. Są to pliki tekstowe, które rozpoznają użytkowników, gdy uzyskują dostęp do stron, dzięki czemu reklamy oparte na zainteresowaniach są możliwe w całej sieci Google. W tym kontekście Google zaprzecza gromadzeniu danych osobowych i twierdzi, że nie łączy się z innymi usługami Google. Możesz wyłączyć funkcję remarketingu Google, wykonując ustawienia na http://www.google.com/settings/ads. Ponadto korzystanie z plików cookie może zostać dezaktywowane za pośrednictwem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. W razie potrzeby skorzystaj z jego funkcji pomocy. Więcej informacji o remarketingu Google i ogólnych zasadach prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Wtyczka Google+

Korzystamy z funkcji Google+ w naszej witrynie. Sieć społecznościowa jest oferowana przez Google Inc. z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View. Google+ pozwala publikować treści na całym świecie, używając przycisku. Otrzymasz także spersonalizowaną treść od Google i dostawców partnerskich. Google przechowuje Twoją ocenę (+1) na temat treści i informacji z witryn, które kliknąłeś +1. Twoja ocena +1 może być wyświetlana wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem w innych usługach Google. Google zbiera wszystkie Twoje 1+ aktywności. Ta kolekcja została zaprojektowana w celu optymalizacji i personalizacji oferty Google. Aby korzystać z platformy Google+, utwórz globalnie widoczny profil pod wybraną nazwą. Wybrana nazwa ma również zastosowanie do innych usług Google. Jeśli znasz swój adres e-mail, będziesz mieć dostęp do swojego profilu Google+. Google korzysta z danych zebranych w polityce prywatności, między innymi w celu zestawiania statystyk, które są podsumowywane lub udostępniane firmom partnerskim. Dane dotyczące wykorzystania i polityki prywatności są dostępne na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Pod linkiem znajdziesz także instrukcje dotyczące ustawień prywatności w Google+.

Wtyczka Instagrama

Zamieszczamy również funkcje serwisu internetowego Instagram na naszej stronie internetowej. Dostawca tych funkcji jest Instagram Inc. Znajduje się w USA, CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park. Przycisk Instagram pozwala odwiedzać nasze strony prowadzące do twojego konta na Instagramie, jeśli jesteś zalogowany na Instagramie. Instagram otrzymuje informacje o Twojej wizycie na naszej stronie i może przypisać tę wizytę do swojego profilu na Instagramie. Nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych informacji lub ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji na temat zbierania danych na Instagramie można znaleźć w oświadczeniu o prywatności na stronie Instagram pod adresem http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Twittera

Korzystamy również z funkcji serwisu mikroblogowania Twitter na naszej stronie internetowej. Operatorem Twittera jest Twitter Inc. Amerykańska firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Główną funkcją Twittera jest funkcja "Tweetuj". Jeśli korzystasz z nich za pośrednictwem naszej strony internetowej, zostaniesz połączony z kontem na Twitterze. Może dojść do wymiany danych z innymi użytkownikami i do przesyłania danych do Twittera. Nie jesteśmy świadomi treści danych przesyłanych do Twittera ani nie jesteśmy informowani o jego wykorzystaniu. Dowiedz się o tych pytaniach na http://twitter.com/privacy. Znajdziesz tam szczegółową politykę prywatności Twittera. Co więcej, platforma oferuje możliwość samodzielnego skonfigurowania ustawień prywatności za pośrednictwem http://twitter.com/account/settings.

To oświadczenie o prywatności zostało utworzone przez: www.datenschutzexperte.de

Drukuj