Ragner.com: Všeobecné obchodní podmínky

Obecní:

Před zakoupením produktů z našich webových stránek byste si měli pečlivě přečíst tyto podmínky. Máte-li otázky ohledně našich smluvních podmínek, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na adrese info@raguner.com. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete nakupovat produkty z našich webových stránek bez souhlasu s těmito podmínkami prodeje.
Abyste u nás mohli nakupovat, musíte žít v Evropské unii, v Norsku a ve Švýcarsku. Můžeme pouze dopravit zboží do Evropské unie, Norska a Švýcarska. Pokud nežijete v jedné z výše uvedených zemí, nebo pokud chcete poslat do jiný než výše uvedených zemí, obraťte se na náš zákaznický servis na info@raguner.com.
-Prodáváme zboží výhradně konečným spotřebitelům, kteří dosáhli věku 18 let a pouze v komerčních množstvích.

O nás:

Raguner je ochranná známka společnosti Euonly Ltd., společnosti registrované v Anglii a Walesu. Naše sídlo se nachází 44 Lynton Road, Croydon CR0 3QX a náše registrační číslo je 11099551. Naše daňové identifikační číslo je...
Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@raguner.com. Tyto smluvní podmínky platí pro: https://raguner.com.

Uzavření kupní smlouvy:

- Klikněte na tlačítko s označením "Přidat do nákupního košíku" v oblasti produktů na webu.
- Pro dokončení objednávky klikněte v horní části nabídky na tlačítko s nápisem "Nákupní košík".
Pokračujte kliknutím na tlačítko "Pokladna"
- Pokud se jedná o váš první nákup prostřednictvím webové stránky, máte možnost otevřít si účet u nás nebo objednat jako host. Chcete-li si otevřít účet u nás, použijte svou e-mailovou adresu. Budete vyzváni k výběru hesla. S heslem musíte zacházet důvěrně a nesmíte jej zveřejňovat ani sdílet s žádnou třetí stranou. Zachováváme soubor pro zabezpečení hesla, abychom mohli požádat o připomenutí v případě, že by mělo být v budoucích transakcích zapomenuto.
- Pokud jste se již zaregistrovali u nás, můžete zadat své přihlašovací údaje pro přístup k vašemu účtu.
- Chcete-li si objednat jako host, musíte vybrat požadovanou platbu, zadejte své jméno, adresu, telefon a e-mailovou adresu.
- V případě, že by vznikly náklady na dopravu, budou tyto částky připočítány k částce objednávky, která vám bude účtována.
- Kliknutím na tlačítko "Souhrn objednávky" máte možnost kontrolovat a opravit všechny vstupní chyby v objednávce.
- Kliknutím na tlačítko "Objednat s platební povinností" můžete podat svou objednávku.
- Zadáním objednávky uděláte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.
- Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby vaše objednávka byla přesná před odesláním k nám. Pokud máte potíže s vaší objednávkou, obraťte se na zákaznický servis na adrese info@raguner.com.
- Poté vám zašleme potvrzující e-mail, abychom potvrdili, že jsme obdrželi Vaši objednávku. To bude automaticky zasláno na e-mailovou adresu, pod kterou jste se zaregistrovali u nás.
- Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaši objednávku můžeme přijmout zasláním potvrzení objednávky e-mailem nebo dodáním zboží do dvou dnů.
- Pokud při zpracování objednávky zjistíme, že produkty, které jste objednali, nejsou k dispozici, budete o tom informováni e-mailem. Smlouva na nedostupní zboží se neuskuteční.

Ceny:

Ceny a náklady na dopravu se mohou kdykoli změnit. Ceny jsou pravidelně kontrolovány. Pokud však při obdržení objednávky zjistíme, že došlo k cenové chybě, budeme vás kontaktovat a požádáme vás, zda chcete pokračovat se správnou cenou.
Ceny produktů uvedených na našich webových stránkách zahrnují všechny daně včetně DPH. Cena však nezahrnuje náklady na dopravu, které se automaticky přičítají k celkové částce, když se podíváte na vybrané položky v nákupním košíku.
Náklady na dopravu v rámci Evropské unie, Norska a Švýcarska jsou 0 €.

Platební metody:

Veškeré platby musí být provedeny před odesláním smluvního produktu (produktů). Platba zboží probíhá podle platebních metod navržených v objednávkovém formuláři a podle podmínek tam uvedených. Smluvní produkt (y) nebudou dodány, dokud nebudou plně zaplaceni.

Vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Dodání:

Snažíme se Vám do 1 až 3 dnů od data objednávky doručit smluvní produkt (produkty) na adresu, kterou zadáte v objednávce, ale nemůžeme poskytnout přesné datum dodání.
Pokud do 30 dnů od odeslání objednávky sme vám nedoručili smluvní produkt, můžete smlouvu ukončit a peníze vám vrátíme.
Vlastnictví smluvního produktu (produktů), stejně jako riziko, na vás přechadzí při dodání.
Poškozené nebo vadné výrobky:
Kromě zvláštních záruk, které uděláme s ohledem na konkrétní produkty nebo zákonem požadované záruky, neposkytujeme na našich produktech žádnou záruku.
Měl byste zkontrolovat smluvní výrobek (výrobky) za vady nebo poškození, když jej obdržíte. Pokud zjistíte závadu nebo poškození, musíte nám to oznámit co nejdříve, a my vám zajistíme vrácení produktů do zákaznického servisu bezplatně.
Je-li zjištěno, že smluvní výrobky byly defektní nebo poškozené před dodáním k vám, budeme akceptovat opravu nebo výměnu produktů nebo vratíme cenu, kterou jste zaplatili včetně nákladů na přepravu, za předpokladu, že máte k dispozici smluvní produkty které nejsou opotřebované, použité nebo poškozené. Dáváte-li přednost opravě nebo výměně (v) smluvního produktu (smluvních produktů), obraťte se na nás a my vám vyměníme výrobek bez dodatečných nákladů, pokud je to prakticky proveditelné. Kromě toho budeme buď refundovat náklady na navrácení zboží k nám nebo vám pošleme předplacený balíček, který můžete použít k navrácení poškozeného nebo vadného zboží k nám. Ustanovení tohoto odstavce nikoli neovlivňují vaše zákonná práva.

Informace o produktu:

Přestože jsme podnikli všechny nezbytné kroky k co nejpřesnějšímu představení produktu (ů) na fotografiích a dalších obrázcích na webu, může se stát, že jednotlivé výrobky (výrobek) v důsledku příslušných nastavení obrazovky a fotografických technik se může lišit od skuteční velikosti.
Koneckonců zobrazování detailů na obrazovce (například barvy, textura vzorů atd.) závisí na kvalitě monitoru, a proto nemůže přesně odrážet skutečné podrobnosti o produktu, který obdržíte.

Právo odstoupit od smlouvy:

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu a obdržet od nás náhradu včetně veškerých poštovních nákladů, které jste zaplatili. Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.
Výpovědní lhůta je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, jímž jste vy, která není dopravcem, převzala zboží.
Navrácení výrobků, které jsou při dodávce poškozené nebo mají vady nebo produkty, které byly odeslány nesprávně, které byly označeny v době nákupu jako nevratné Euonly Ltd. nebude akceptovat.
Chcete-li smlouvu ukončit, musíte nás o vašem úmyslu jasně informovat, nejlépe písemně
- na adresu 44 Lynton Road, Croydon CR0 3QX; nebo
- E-mail na adresu info@raguner.com.
Můžete tak učinit použitím vzorového formuláře pro odstoupení.

Začátek formuláře odstoupení:

Formulář odstoupení

Komu: Euonly Ltd, od 44 Lynton Road, Croydon CR0 3QX - info@raguner.com
Já / my * tímto prohlašujeme, že jsem / my * můj / náš * kupní smlouva
následující zboží: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Objednáno dne * / přijato dne *: _____________________________________________
Názvy spotřebitelů: _________________________________________________
Adresa spotřebitelů: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář oznámen na papíře): ________________________________________________________________
Datum: _______________________________________________________________
* Nehodící se škrtněte

Konec formuláře odstoupení:

Pokud se rozhodnete smlouvu zrušit, musíte nám vrátit zboží.
Musí se vrátit produkt / produkty do 30 dnů od nákupu nebo do 14 dnů od podání výpovědi ve stejném prodejného stavu, v jakém jste obdrželi produkt / produkty. Pokud produkt/ produkty nevrátíte do 30 dnů od zakoupení nebo do 14 dnů od podání výpovědi (podle toho, co nastane dříve), vyhrazujeme si právo na vyzvednutí produktů na váš účet.
Zatímco je výrobek (výrobky) ve vašem vlastnictví, musíte zajistit přiměřenou péči při manipulaci s výrobkem (výrobkymi). Pokud nesplníte tuto povinnost, vyhrazujeme si právo odečíst náklady za případné poškození až do částky ceny produktu od částky náhrady, na kterou byste jinak měli nárok.
Pokud jsou výrobek/výrobky vráceny v souladu s ustanoveními v tomto dokumentu, zaplatíme za produkt / produkty v plné (s výhradou odpočtů, které jsme oprávněni v důsledku užívání nebo poškození produktu / produktů ), a pokud je zaplaceno v době nákupu, náklady za standardní dodávku.

Smluvní právo:

Smlouva a celá komunikace mezi námi jsou řešeny v češtině. Tyto prodejní podmínky a všechny dokumenty výslovně uvedené v tomto dokumentu představují jednotu s ohledem na předmět tohoto dokumentu.
Veškerá komunikace s námi musí být podána písemně na adresu uvedenou na začátku těchto prodejních podmínek. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo na adrese, kterou jste zadali při objednávání.
Smluvní vztah s vámi se řídí anglickým a velšským zákonem, pokud to neni v protikladu s českým (Platí pro zákazníky s pobytem Česká Reepublika) či slovenským (platí pro zákazníky se sídlem na Slovensku) povinními ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
Pokud některá ustanovení těchto smluvních podmínek shledá soud za neplatnou nebo nevymahatelnou, budou od zbývající části těchto podmínek prodeje odděleny a zbytek těchto podmínek prodeje zůstává nedotčen.

Autorská práva:

Všechny námi publikované ilustrace, fotografie a videa na sociálních sítích i na raguner.com jsou autorským právem společnosti EuOnly LTD se sídlem v Anglii. Jedinci nebo organizace, které chtějí publikovat nebo reprodukovat jakékoliv ilustrace, fotografie a videa které jsou majetkem společnosti EuOnly LTD na komerční, vzdělávací nebo jiné účely, si musí písemně vyžádat souhlas v sídle společnosti na adrese 44 Lynton Road, Croydon, UK nebo emailem na euonly @ euonly.eu.com.

Tisk